Film ‘de Schepping’ naar Rotterdam

Het projectteam “De Schepping” in Rotterdam heet u welkom!

Op zondag 10 februari 2013 worden twee presentaties gehouden van de film deSchepping  in de Rotterdamse Schouwburg,
Schouwburgplein 25 te Rotterdam.
Aanvang 13:30 uur en 19:30 uur.

link naar : website Rotterdam

 

Nadere informatie volgt binnenkort!
Tijden poster zijn onjuist. Zie data en tekst.

Film ‘de Schepping’ in Leiden

Film ‘de Schepping’ in Leiden

De film ‘de Schepping’ wordt zondag 13 januari 2013 in Leiden vertoond. 

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken dan de traditionele evolutie­theorie.

In de film wordt de zesdaagse schepping zoals die in de Bijbel staat beschreven als uitgangspunt genomen.

De film wordt voorafgegaan door een korte presentatie waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde.

De film van Henry Stober bevat beelden vanuit de hele wereld die de schoonheid en samenhang van de schepping tonen op een wijze zoals die nog niet eerder gepresenteerd is.

Evolutie of Schepping. Twee gezichtspunten; een groter verschil kunnen we ons niet voorstellen. Beide visies met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.

Het initiatief voor het vertonen van deze film in Leiden is genomen door de kerk van de Zevende-dags Adventisten, gemeente Leiden/Voorschoten.

Er worden 2 voorstellingen gegeven in de Stadsgehoorzaal te Leiden, een monumentale locatie met een prachtige zaal gelegen in het historisch centrum van Leiden, met ruim 800 zitplaatsen.

Aanvang 14.30 en 19.30 uur.

Toegang gratis !

Zaal open om 14.00 uur en 19.00 uur.

U wordt aangeraden op tijd te komen om zeker te zijn van een plaats. Reserveren is alleen mogelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Hiervoor kan een plaats gereserveerd worden d.m.v. het sturen van een mail via de contactpagina.

Parkeren kunt u op de parkeerplaats ‘Haagweg’ Met speciale busjes wordt u naar de Stadsgehoorzaal gebracht, tijdens de aanvang- en eindtijd worden er extra busjes ingezet. Parkeerkaarten kunnen met korting gekocht worden aan de zaal.

link naar: Website Leiden

‘De Schepping’ in Dordrecht

‘De Schepping’ een zegen in Dordrecht

Op maandag 1 oktober en dinsdag 9 oktober liep de grote zaal van muziekcentrum Benevia in Dordrecht weer vol met gasten, die in Dordrecht en Sliedrecht waren uitgenodigd om de film ‘de Schepping’ de aarde is getuige te komen bezoeken. In totaal mocht de lokale Adventkerk daar ruim 500 gasten verwelkomen verdeeld over de twee avonden. De zaal zat ‘lekker vol’ om met elkaar van deze film te genieten.

Het publiek van de avonden was onder de indruk van een interessante presentatie over het onderwerp Schepping en Evolutie. Tijdens de pauze en na afloop van de film zijn er behoorlijk veel gesprekken geweest over de film en het onderwerp Schepping in de breedte. Daarin mochten we ervaren dat tussen de vele kerkgangers, toch ook hier en daar een gast aanwezig was die niet direct een kerkelijke achtergrond had en serieus geïnteresseerd was in het thema.

Ook werd er ruimschoots genoten van de boeken in de stand van Adventmedia. Van de ruim 100 boeken en boekjes die neer waren gelegd om mee te geven zijn er nog maar vier ‘Schreden van Christus’ over. Ook werden er veel foldertjes van ‘Signs en Glow’ meegenomen.

 

De gemeente Dordrecht is de eerste Advent-gemeente in Nederland, die ervoor gekozen heeft om de nazorg niet in de kerkdiensten op Sabbat plaats te laten vinden, maar op een door-de-weekse dag; in hetzelfde gebouw, waar ook de film is vertoond. Tijdens de promotie van de nazorgavonden hebben toch zeker 20 mensen in totaal aangegeven dat zij bij deze avonden aanwezig willen zijn, dat klinkt veelbelovend… En wij hopen op Gods zegen dat we deze gasten goed mogen verwelkomen en onderwijzen.

“Het Genesis Conflict”

“Het Genesis conflict”, iedere dinsdagavond van 23 oktober t/m 4 december 2012 in Apeldoorn

Vanaf dinsdag 23 oktober zal iedere dinsdag avond vanaf 18:45 uur (zaal open 18:30 uur) een video presentatie worden gegeven van de bekende professor dr. Walter Veith in het kerkgebouw van de kerkgemeente Apeldoorn.

Op achtereenvolgende 7 dinsdagavonden tonen wij 7 delen van de serie “Het Genesis Conflict” waarin dr. Veith op zijn bekende en begrijpelijke wijze dieper ingaat op de materie.  Wij zullen meemaken dat het begrip “geloof” in wetenschappelijke uitkomsten vaker voorkomt dan men verwacht en een fundament is geworden voor latere “expliciete bewijsvoering”.
Het dilemma Schepping & Evolutie is actueel.

Na afloop van elke presentatie is er gelegenheid om met elkaar verder te praten over de presentatie van de avond en wat die voor u heeft betekend.
Met respect voor een ieder en onder het genot van een kopje koffie of thee beogen wij met elkaar een aantal leerzame avonden te hebben.

Met deze video presentaties willen wij u informatie aandragen voor uw eigen overwegingen om op z’n minst een Schepping door een liefdevolle God als reëel alternatief te overwegen.

Wij bedanken de kerkgemeente Apeldoorn voor het ter beschikking stellen van haar kerkgebouw en benodigde facilitaire ondersteuning.

Adres: zie poster.

————————————————-

De film ‘de Schepping’ 13 januari 2013 in Leiden

 De film ‘de Schepping’ 13 januari 2013 in Leiden

Ook Leiden heeft besloten de film te gaan vertonen.
Zondag 13 januari zullen er 2 voorstellingen worden gegeven in de Stadsgehoorzaal te Leiden, een monumentale  locatie met een prachtige zaal gelegen in het historisch centrum van Leiden, met ruim 800 zitplaatsen.

 

 

 

 

 

 

foto Fred Ernst

De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang. Nadere informatie volgt!

 

Dordrecht gaat “de Schepping” brengen.

Dordrecht gaat de film “de Schepping” brengen.

Op 1 en 9 oktober aanstaande zal in “Benevia muziekcentrum” de film de Schepping worden vertoond.

U bent van harte uitgenodigd om deze film die landelijk al ruim 6500 toeschouwers heeft getrokken te komen bekijken. De toegang is gratis.

Adres:
Benevia muziekcentrum
Spirea 7
3317 JP Dordrecht

poster 20120816 Dordrecht DS_PLA_A0_Dordrecht-1

“De Schepping” in “De Betteld”

Verslag “De Schepping” in “De Betteld”

De film De Schepping is tot nu toe een enorme ervaring geweest. Het doel is om de mensen zich te laten realiseren dat ze geen toevalsprodukt kunnen zijn, maar een schepping van een liefhebbende God. En juist in een tijd als deze staat de boodschap, dat God zo’n 6000 jaar geleden de aarde in zes dagen heeft geschapen, weer toenemend in de belangstelling. Het is essentieel om deze boodschap te laten horen in Nederland. Tot aan “De Betteld” zijn er al 5000 bezoekers geweest die deze film hebben gezien.

Het Bijbelboek Openbaring verteld in hoofdstuk 14: En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Johan de Boer van “Adventmedia” heeft met de “De Betteld” al wat vaker contact gehad en in één van de gesprekken ontstond het idee om de film daar te gaan vertonen. Gerhard Hobelman, directeur  van “De Betteld”  (nabij Doetinchem) was direct enthousiast en samen spraken zij af om dit op maandag 30 juli te gaan doen.

Op een zeer plezierige wijze is gezamenlijk de voorbereiding gedaan. Overigens is “De Betteld” een christelijk vakantiepark & conferentiecentrum van niet adventistische huize.

Op de dag van de presentatie staat Emiel, de geluidsman in de startblokken. Geweldig om te zien hoe de samenwerking tussen hem en ons zo uitstekend verloopt. Gerhard ziet het liefst het grote 10 bij 5 meter projectiescherm, maar de hal blijkt niet hoog genoeg te zijn. Een domper, we moeten helaas het 8 bij 4 meter scherm opzetten. Eigenlijk iets te klein voor een zaal die zo diep is.

Het opzetten van de 2 stands voor Adventmedia is inmiddels al in volle gang. We zijn met ruim 10 mensen, inclusief de twee moderatoren van die avond, Ronald van de End voor de vertaling van Henry Stober, de filmmaker die special uit Duitsland overgekomen is en Hanneke Tan voor de mededelingen.Tevens zijn er helpers gekomen uit Lelystad en Leiden. Adventmedia had grote belangstelling en kon diverse boeken en dvd’s verkopen. Grote belangstelling was er voor het boek “het Grote Conflict” en de “Genesis Conflict dvd serie” waarin professor Walter Veith die ook op defilm te zien is, nadere wetenschappelijke verdieping van de schepping geeft. Prachtig naslag materiaal.

De presentatie: Zouden er wel belangstellenden komen en hoeveel dan?

Gelijk zoals in de andere steden stroomde de zaal vanuit de camping zeer snel vol tot een aantal van 1400 a 1500 mensen. Wederom een geweldige ervaring! Ook het balkon achter in de zaal zit vol en dat (helaas) met het kleine scherm.
De uitgebreide inleiding gebeurt door Gerhard Hobelman die de bezoekers zeer snel enthousiast maakt. De film is zeer indrukwekkend voor de aanwezigen. Het einde van de avond was wel heel speciaal. Henry Stober sprak uitvoerig over de sabbat en sloot de avond af met iets wat hij nog nooit eerder had gedaan: een gebed voor de bezoekers, voor het team van “De Betteld” en voor Gerhard en zijn prachtige werk en of God deze avond met al de ontstane indrukken bij de mensen verder zou zegenen. Heel direct, heel integer en heel open. Iedereen, ook de mensen van “De Betteld”  waren zichtbaar aangedaan. Gerhard sloot de avond af en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

Na afloop van de avond aten wij gezamelijk met de crew van “De Betteld” nog een aangeboden hapje in de kantine. We namen de enorme ervaring van de dag- en de vraag of we volgend jaar dit nog eens willen doen, gezamelijk met elkaar door. We danken “De Betteld”  voor hun gastvrije ontvangst en sloten gezamenlijk deze indrukwekkende avond af met een gebed.

God heeft het werk van dit projekt gezegend en het lijkt steeds meer te groeien.

Johan de Boer,
Adventmedia en lid landelijke projectgroep.
6 augustus 2012

Film “De Schepping” gaat naar “De Betteld”

De film over de Schepping’ gaat deze zomer naar het christelijk
vakantiepark & conferentiecentrum ‘De Betteld’

Datum: maandag 30 juli 2012
Aanvang: 19:30 uur

Deze avond wordt de film ‘De Schepping’ van de Duitse cineast Henry Stober gedraaid. Om de schoonheid van de schepping goed te tonen wordt een groot scherm van 10 x 5 meter speciaal voor deze avond neergezet. Henry Stober zelf sluit de avond af met een toespraak.

Voor meer informatie activeer de link naar ‘De Betteld’ voor het volledige nieuwsbericht. http://no.nl/Vg4R
Adres:
De Betteld
Aaltenseweg 11
7021 HR ZELHEM

Laatste presentatie “de Schepping” in Emmen

Dinsdagavond 26 juni, aanvang 19:00 uur, zal in de kleine zaal van bioscoop “Utopolis” de laatste vertoning plaatsvinden van het grote filmproject “de Schepping”.
Deze presentatie zal wederom worden gehouden door zevende dag adventisten uit Emmen en de toegang is gratis.

Deze vierde vertoning vindt plaats vanwege de grote belangstelling bij de vorige filmvertoningen. Veel mensen moesten  teleurgesteld naar huis worden gestuurd omdat de zaal vol was. Ook voor nu is het credo: “Vol is vol!”

Dit filmproject over de schepping, zoals opgetekend is in de Bijbel, is gemaakt door de cineast Henry Stober.
Deze film heeft in het voorjaar in vier steden bijna 5000 mensen getrokken.

In het najaar zal in Dordrecht, Rotterdam en mogelijk nog een paar andere steden dit filmproject wederom worden vertoont. Nadere informatie hierover zullen wij op deze website vermelden.