“Het Genesis Conflict”

“Het Genesis conflict”, iedere dinsdagavond van 23 oktober t/m 4 december 2012 in Apeldoorn

Vanaf dinsdag 23 oktober zal iedere dinsdag avond vanaf 18:45 uur (zaal open 18:30 uur) een video presentatie worden gegeven van de bekende professor dr. Walter Veith in het kerkgebouw van de kerkgemeente Apeldoorn.

Op achtereenvolgende 7 dinsdagavonden tonen wij 7 delen van de serie “Het Genesis Conflict” waarin dr. Veith op zijn bekende en begrijpelijke wijze dieper ingaat op de materie.  Wij zullen meemaken dat het begrip “geloof” in wetenschappelijke uitkomsten vaker voorkomt dan men verwacht en een fundament is geworden voor latere “expliciete bewijsvoering”.
Het dilemma Schepping & Evolutie is actueel.

Na afloop van elke presentatie is er gelegenheid om met elkaar verder te praten over de presentatie van de avond en wat die voor u heeft betekend.
Met respect voor een ieder en onder het genot van een kopje koffie of thee beogen wij met elkaar een aantal leerzame avonden te hebben.

Met deze video presentaties willen wij u informatie aandragen voor uw eigen overwegingen om op z’n minst een Schepping door een liefdevolle God als reëel alternatief te overwegen.

Wij bedanken de kerkgemeente Apeldoorn voor het ter beschikking stellen van haar kerkgebouw en benodigde facilitaire ondersteuning.

Adres: zie poster.

————————————————-

De film ‘de Schepping’ 13 januari 2013 in Leiden

 De film ‘de Schepping’ 13 januari 2013 in Leiden

Ook Leiden heeft besloten de film te gaan vertonen.
Zondag 13 januari zullen er 2 voorstellingen worden gegeven in de Stadsgehoorzaal te Leiden, een monumentale  locatie met een prachtige zaal gelegen in het historisch centrum van Leiden, met ruim 800 zitplaatsen.

 

 

 

 

 

 

foto Fred Ernst

De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang. Nadere informatie volgt!

 

Dordrecht gaat “de Schepping” brengen.

Dordrecht gaat de film “de Schepping” brengen.

Op 1 en 9 oktober aanstaande zal in “Benevia muziekcentrum” de film de Schepping worden vertoond.

U bent van harte uitgenodigd om deze film die landelijk al ruim 6500 toeschouwers heeft getrokken te komen bekijken. De toegang is gratis.

Adres:
Benevia muziekcentrum
Spirea 7
3317 JP Dordrecht

poster 20120816 Dordrecht DS_PLA_A0_Dordrecht-1

“De Schepping” in “De Betteld”

Verslag “De Schepping” in “De Betteld”

De film De Schepping is tot nu toe een enorme ervaring geweest. Het doel is om de mensen zich te laten realiseren dat ze geen toevalsprodukt kunnen zijn, maar een schepping van een liefhebbende God. En juist in een tijd als deze staat de boodschap, dat God zo’n 6000 jaar geleden de aarde in zes dagen heeft geschapen, weer toenemend in de belangstelling. Het is essentieel om deze boodschap te laten horen in Nederland. Tot aan “De Betteld” zijn er al 5000 bezoekers geweest die deze film hebben gezien.

Het Bijbelboek Openbaring verteld in hoofdstuk 14: En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Johan de Boer van “Adventmedia” heeft met de “De Betteld” al wat vaker contact gehad en in één van de gesprekken ontstond het idee om de film daar te gaan vertonen. Gerhard Hobelman, directeur  van “De Betteld”  (nabij Doetinchem) was direct enthousiast en samen spraken zij af om dit op maandag 30 juli te gaan doen.

Op een zeer plezierige wijze is gezamenlijk de voorbereiding gedaan. Overigens is “De Betteld” een christelijk vakantiepark & conferentiecentrum van niet adventistische huize.

Op de dag van de presentatie staat Emiel, de geluidsman in de startblokken. Geweldig om te zien hoe de samenwerking tussen hem en ons zo uitstekend verloopt. Gerhard ziet het liefst het grote 10 bij 5 meter projectiescherm, maar de hal blijkt niet hoog genoeg te zijn. Een domper, we moeten helaas het 8 bij 4 meter scherm opzetten. Eigenlijk iets te klein voor een zaal die zo diep is.

Het opzetten van de 2 stands voor Adventmedia is inmiddels al in volle gang. We zijn met ruim 10 mensen, inclusief de twee moderatoren van die avond, Ronald van de End voor de vertaling van Henry Stober, de filmmaker die special uit Duitsland overgekomen is en Hanneke Tan voor de mededelingen.Tevens zijn er helpers gekomen uit Lelystad en Leiden. Adventmedia had grote belangstelling en kon diverse boeken en dvd’s verkopen. Grote belangstelling was er voor het boek “het Grote Conflict” en de “Genesis Conflict dvd serie” waarin professor Walter Veith die ook op defilm te zien is, nadere wetenschappelijke verdieping van de schepping geeft. Prachtig naslag materiaal.

De presentatie: Zouden er wel belangstellenden komen en hoeveel dan?

Gelijk zoals in de andere steden stroomde de zaal vanuit de camping zeer snel vol tot een aantal van 1400 a 1500 mensen. Wederom een geweldige ervaring! Ook het balkon achter in de zaal zit vol en dat (helaas) met het kleine scherm.
De uitgebreide inleiding gebeurt door Gerhard Hobelman die de bezoekers zeer snel enthousiast maakt. De film is zeer indrukwekkend voor de aanwezigen. Het einde van de avond was wel heel speciaal. Henry Stober sprak uitvoerig over de sabbat en sloot de avond af met iets wat hij nog nooit eerder had gedaan: een gebed voor de bezoekers, voor het team van “De Betteld” en voor Gerhard en zijn prachtige werk en of God deze avond met al de ontstane indrukken bij de mensen verder zou zegenen. Heel direct, heel integer en heel open. Iedereen, ook de mensen van “De Betteld”  waren zichtbaar aangedaan. Gerhard sloot de avond af en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

Na afloop van de avond aten wij gezamelijk met de crew van “De Betteld” nog een aangeboden hapje in de kantine. We namen de enorme ervaring van de dag- en de vraag of we volgend jaar dit nog eens willen doen, gezamelijk met elkaar door. We danken “De Betteld”  voor hun gastvrije ontvangst en sloten gezamenlijk deze indrukwekkende avond af met een gebed.

God heeft het werk van dit projekt gezegend en het lijkt steeds meer te groeien.

Johan de Boer,
Adventmedia en lid landelijke projectgroep.
6 augustus 2012

Film “De Schepping” gaat naar “De Betteld”

De film over de Schepping’ gaat deze zomer naar het christelijk
vakantiepark & conferentiecentrum ‘De Betteld’

Datum: maandag 30 juli 2012
Aanvang: 19:30 uur

Deze avond wordt de film ‘De Schepping’ van de Duitse cineast Henry Stober gedraaid. Om de schoonheid van de schepping goed te tonen wordt een groot scherm van 10 x 5 meter speciaal voor deze avond neergezet. Henry Stober zelf sluit de avond af met een toespraak.

Voor meer informatie activeer de link naar ‘De Betteld’ voor het volledige nieuwsbericht. http://no.nl/Vg4R
Adres:
De Betteld
Aaltenseweg 11
7021 HR ZELHEM

Laatste presentatie “de Schepping” in Emmen

Dinsdagavond 26 juni, aanvang 19:00 uur, zal in de kleine zaal van bioscoop “Utopolis” de laatste vertoning plaatsvinden van het grote filmproject “de Schepping”.
Deze presentatie zal wederom worden gehouden door zevende dag adventisten uit Emmen en de toegang is gratis.

Deze vierde vertoning vindt plaats vanwege de grote belangstelling bij de vorige filmvertoningen. Veel mensen moesten  teleurgesteld naar huis worden gestuurd omdat de zaal vol was. Ook voor nu is het credo: “Vol is vol!”

Dit filmproject over de schepping, zoals opgetekend is in de Bijbel, is gemaakt door de cineast Henry Stober.
Deze film heeft in het voorjaar in vier steden bijna 5000 mensen getrokken.

In het najaar zal in Dordrecht, Rotterdam en mogelijk nog een paar andere steden dit filmproject wederom worden vertoont. Nadere informatie hierover zullen wij op deze website vermelden.

Reünie “de Schepping”

Reünie “de Schepping”
Zaterdag, 2 juni 2012


Deze bijeenkomst vond plaats in een middelbare school in Meppel.
Een prima gekozen locatie met een goede sfeer. Er was genoeg eten meegebracht voor de gezamenlijke potluck. Bij aanvang om 16:00 uur waren een honderdtal deelnemers uit de vier gemeenten, Apeldoorn, Emmen, Groningen en Meppel aanwezig.

 

 

 

 

Belangstelling genoeg!

 

 

 


 

Het middag programma stond in het teken van dankzegging en lofprijzing waarbij er gelegenheid was om spontane ervaringen en getuigenissen te geven. Een aantal mensen maakten hier dankbaar gebruik van en getuigden van de zeer positieve ervaringen die zij in de organiserende gemeenten in de afgelopen periode hebben beleefd.

 

 

 

 

 

 

Daarna waren er interviews met de leden van het landelijke projectteam die o.a. vertelden over hun bezoeken aan geïnteresseerde Advent gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Rob de Raad hield nog een korte overdenking bijgestaan door een muziekgroepje uit Groningen met musici uit Meppel. Er werd ook volop samen gezongen.

 

‘s Avonds werd de film “de Schepping” vertoond voor diegenen van de organisaties die de film door de grote toeloop hebben moeten missen. Hiervoor waren tevens een groep belangstellende Baptisten uitgenodigd. Het werd een mooie avond en menigeen was onder de indruk van de film. Na de film waren er groepjes die samen discuseerden over de film.


Het geheel was prima verzorgd. Dank aan de organisatoren!
Een zéér gezegende dag.
De Schepper zij geprezen.

Waardering voorzitter ZDA

De voorzitter van het landelijk kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten, Ds W Altink heeft zijn waardering uitgesproken voor het Scheppingsproject dat gehouden is in Apeldoorn,  Groningen, Meppel en Emmen.

De landelijke projectgroep is verheugd over deze positieve waardering en hoopt in het najaar nog veel kerkgemeenten bereid te vinden dit prachtige filmproject, waar bijna 5000 bezoekers zijn geweest een vervolg te geven.
Uit de vele reacties is gebleken dat er veel belangstelling is voor het Scheppingsproject.
Bedankbrief voorzitter NUC aan landelijke projectgroep “de Schepping

Rotterdam Noord doet mee!

“De Schepping” gaat verder.

Na Dordrecht zal in het najaar ook Rotterdam Noord een film presentatie houden.
Het kerkbestuur zal de komende tijd extra tijd reserveren voor dit project. Na het overweldigende succes in Apeldoorn, Emmen, Meppel en Groningen, bijna 5000 bezoekers zal ook het westen van het land in aanraking komen met “de Schepping”,
een film van de Adventistische filmmaker Henry Stober.
Momenteel geeft het landelijke team op verzoek informatie aan belangstellende besturen van Advent gemeenten. Ook dit najaar zal een groot succes worden!

Rotterdam Noord, succes met jullie voorbereidingen!

MartiniPlaza Groningen vol!

MartiniPlaza Groningen vol!

Vanavond 21 maart liep het eerst mondjesmaat met gegadigden voor de film de Schepping. Maar even vergeten was dat je erg ver door allerlei gangen moest lopen om bij de imposante schouwburgzaal te kunnen komen. het duurde niet lang meer of de gasten stroomden binnen.
                                             Foto: De eerste 900 gasten.

Om 19:50 uur waren er al tegen de 1400 mensen. De avond kon niet meer stuk. uiteindelijk werden het er ruim 1400!

En dat in de stad waar in januari j.l. Richard Dawkins zijn evolutieverhaal gepredikt heeft in de nieuwe kerk! Het kan raar gaan in de wereld.

Na de plezierige opening verricht door Ingrid Wijngaarde, kwamen Henry Stober (de filmmaker) en Rob de Raad op het podium. Er ontstond een leuk wisselgesprek waarin Henry spontaan aan de zaal vroeg wie er van de toeschouwers in toeval geloven.

Het interview met de atheïst Richard Dawkins dat in de filmpresentatie van professor dr. Walter Veith was verwerkt, deed menigeen verbazen dat deze man ondanks alle kritiek op God als schepper, toch een achterdeur voor een intelligent design openhield.

Het werd weer een interessante avond met veel discussies na afloop.

De eerste serie presentaties hebben bijna 5000 bezoekers geteld!
In het najaar zullen andere gemeentes volgen waaronder Dordrecht.
Voor gegadigden is het advies deze website, onze facebook pagina “de Schepping” en Twitter “deSchepping” geregeld te bezoeken.