Film ‘De Schepping’ in Ieper, België

Op zondag 2 oktober a.s. wordt in Ieper, België, in Cultuurcentrum Ieper Het Perron, de film ‘De Schepping’ van de Duitse cineast Henry Stober vertoond. De filmvoorstelling heeft al zo’n 10.000 bezoekers gehad in Nederland en België. De zaal in Ieper biedt plaats aan ca. 400 bezoekers en de toegang is gratis.

De film gaat over een indrukwekkende reconstructie van de eerste week van het leven op aarde. Voorafgaande aan de hoofdfilm is er een korte presentatie, waarin prof. dr. Walter Veith over de evolutietheorie en het Bijbelse scheppingsverhaal spreekt.

Walter Veith was hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Kaapstad en een overtuigd atheïst en evolutionist. Maar hij kwam als wetenschapper in de evolutietheorie zoveel onwaarschijnlijkheden en ongerijmdheden tegen, dat hij moest erkennen dat het Bijbelse scheppingsverhaal in al zijn eenvoud een veel logischer en aannemelijker verklaring voor het leven op aarde vormt dan de evolutietheorie.

Door het contact van Henry Stober met Dr. Veith besloot de cineast een film te maken met beelden die de grilligheid en schoonheid van de natuur op een unieke manier verbeelden.

Iedereen in Ieper en omgeving die belangstelling heeft voor de vraag, hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt op 2 oktober de gelegenheid met een andere visie, dan de traditionele evolutietheorie, kennis te maken.

Toegang tot de filmvoorstelling is gratis, reserveren is niet mogelijk. U wordt daarom aangeraden op tijd te komen om zeker te zijn van een plaats.

Locatie en adres: Stadsschouwburg Ieper, Alphonse Vandenpeereboomplein z.n., 8900 Ieper, België
Datum en tijd: Zondag 2 oktober om 14.30 en 19.00 uur. De zaal is een half uur voor de voorstelling open.

Nadere info: www.deschepping.nu / info@adventmedia.nl / 0031-655734233

Geef een reactie