Film ‘de Schepping’ in Leiden

Film ‘de Schepping’ in Leiden

De film ‘de Schepping’ wordt zondag 13 januari 2013 in Leiden vertoond. 

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken dan de traditionele evolutie­theorie.

In de film wordt de zesdaagse schepping zoals die in de Bijbel staat beschreven als uitgangspunt genomen.

De film wordt voorafgegaan door een korte presentatie waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde.

De film van Henry Stober bevat beelden vanuit de hele wereld die de schoonheid en samenhang van de schepping tonen op een wijze zoals die nog niet eerder gepresenteerd is.

Evolutie of Schepping. Twee gezichtspunten; een groter verschil kunnen we ons niet voorstellen. Beide visies met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.

Het initiatief voor het vertonen van deze film in Leiden is genomen door de kerk van de Zevende-dags Adventisten, gemeente Leiden/Voorschoten.

Er worden 2 voorstellingen gegeven in de Stadsgehoorzaal te Leiden, een monumentale locatie met een prachtige zaal gelegen in het historisch centrum van Leiden, met ruim 800 zitplaatsen.

Aanvang 14.30 en 19.30 uur.

Toegang gratis !

Zaal open om 14.00 uur en 19.00 uur.

U wordt aangeraden op tijd te komen om zeker te zijn van een plaats. Reserveren is alleen mogelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Hiervoor kan een plaats gereserveerd worden d.m.v. het sturen van een mail via de contactpagina.

Parkeren kunt u op de parkeerplaats ‘Haagweg’ Met speciale busjes wordt u naar de Stadsgehoorzaal gebracht, tijdens de aanvang- en eindtijd worden er extra busjes ingezet. Parkeerkaarten kunnen met korting gekocht worden aan de zaal.

link naar: Website Leiden

Geef een reactie