“Het Genesis Conflict”

“Het Genesis conflict”, iedere dinsdagavond van 23 oktober t/m 4 december 2012 in Apeldoorn

Vanaf dinsdag 23 oktober zal iedere dinsdag avond vanaf 18:45 uur (zaal open 18:30 uur) een video presentatie worden gegeven van de bekende professor dr. Walter Veith in het kerkgebouw van de kerkgemeente Apeldoorn.

Op achtereenvolgende 7 dinsdagavonden tonen wij 7 delen van de serie “Het Genesis Conflict” waarin dr. Veith op zijn bekende en begrijpelijke wijze dieper ingaat op de materie.  Wij zullen meemaken dat het begrip “geloof” in wetenschappelijke uitkomsten vaker voorkomt dan men verwacht en een fundament is geworden voor latere “expliciete bewijsvoering”.
Het dilemma Schepping & Evolutie is actueel.

Na afloop van elke presentatie is er gelegenheid om met elkaar verder te praten over de presentatie van de avond en wat die voor u heeft betekend.
Met respect voor een ieder en onder het genot van een kopje koffie of thee beogen wij met elkaar een aantal leerzame avonden te hebben.

Met deze video presentaties willen wij u informatie aandragen voor uw eigen overwegingen om op z’n minst een Schepping door een liefdevolle God als reëel alternatief te overwegen.

Wij bedanken de kerkgemeente Apeldoorn voor het ter beschikking stellen van haar kerkgebouw en benodigde facilitaire ondersteuning.

Adres: zie poster.

————————————————-

Geef een reactie